Diensten

De redenen om mij als interim-manager te contracteren kunnen divers zijn.

Denk hierbij aan de volgende mogelijkheden:

Vervanging van een huidige of vorige manager

Nog geen geschikte opvolger gevonden, na het vertrek van de vaste manager.

De huidige manager is langdurig ziek.

De huidige manager gaat met zwangerschapsverlof.

Reorganisatie of herstel

Een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden.

Er is door de vorige manager een wanbeleid gevoerd.

Indien dit vereist wordt door externe instanties.

Speciale projecten

Projecten die parallel lopen aan de day-to-day business van de opdrachtgever.

Uitvoeren van procesoptimalisatie.

Begeleiden en aansturen van verbeterteams.

Piekperiode

Extra ondersteuning in een periode waarin meer moet worden gedaan dan normaal.

Overbruggingsperiode

Er ontstaat een tijdelijk gat in het management tot er bijvoorbeeld een vaste werknemer voor een vacature is gevonden.

Leidinggevende is tijdelijk afwezig.

Om als interim manager operational excellence waarde toe te voegen en onderscheid te maken richt mijn werkwijze zich op drie focusgebieden met een praktische aanpak.

Strategie


De inrichting van processen, structuren, systemen hebben grote invloed op het uiteindelijk resultaat. Ook de afstemming van deze inrichting op zowel verticaal als horizontaal niveau in een organisatie is belangrijk. Als startpunt beginnen we met visualisatie van bovenstaande inrichting. Het creëren van een transparant overzicht van de huidige situatie. Vanuit deze “0” situatie maken we een plan van aanpak om deze vervolgens op een gestructureerde wijze op te volgen.Leiderschap


Het uiteindelijke succes wordt mede bepaald door de samenstelling van het team. De implementatie en borging van verbeteringen vereist namelijk draagvlak en vaak ook een gedragsverandering. De juiste balans vinden tussen de inrichting, processen, structuren, cultuur is cruciaal. Dit vraagt om een bepaalde stijl van leidinggeven. Denk hierbij aan een goed voorbeeld doet volgen, consequent zijn, besluitvaardig zijn, daadkrachtig zijn, verantwoording nemen, maar ook ervoor zorgen dat medewerkers hun werk met de juiste randvoorwaarden kunnen uitvoeren en uitleggen waarom iets moet gebeuren.
Continu verbeteren


Van ad hoc werken naar een structurele manier van werken. Dit is wat ieder bedrijf wel zou willen. Hiervoor hebben we een gereedschapskist met diverse tools die op het juiste moment passend bij het probleem kan worden ingezet. Denk hierbij aan Value Stream Mapping, Kata, 5S werkplekinrichting, A3 problem solving, root-cause analyses, etc.. Dit doen we niet alleen, maar samen werken we stap voor stap op een systematische wijze richting ons doel. Maar alleen hiermee zijn we er nog niet. Ook discipline en doorzettingsvermogen zijn nodig om het vliegwiel aan de gang te houden. Waar andere organisaties, teams of individuen stoppen gaan wij door. Het vliegwiel van continu verbeteren dient te blijven draaien.

Ik help bedrijven met een tijdelijke uitdaging op het gebied van strategie, leiderschap en continu verbeteren.

Mogelijkheden interim opdrachten:

Wenst u meer informatie?

Logo of Robert Greve Interim Management
Contact

Roodververij 14, 6041 RE Roermond | +31(0)6 11 21 70 95 | info@greve-interim.nl
KvK: 76869350 | BTW: NL003118363B10